Informatie over

wonen in Nederland

Welkom

in Nederland

Met deze factsheet van Haagen & Partners hopen wij u te voorzien van nuttige informatie over de rechten en verplichtingen van een huurder met betrekking tot een huurovereenkomst. Beschouw dit als een advies van Haagen & Partners aan U. Om verwarring te voorkomen bij het lezen over de rechten en verplichtingen hieronder, gelieve te noteren dat “verhuurder” verwijst naar de verhuurder en de “huurder” verwijst naar de huurder. Een van de meest belangrijke aspecten van een internationale verhuizing is het vinden van een nieuwe woning waar U zich thuis kunt voelen.

Lees onderstaande informatie goed om teleurstelling te voorkomen.

Verhuur

makelaars

De meeste verhuur makelaars “vissen uit dezelfde poel” en hebben vaak dezelfde woningen in de aanbieding. Sommigen hebben hun eigen klantenkring, maar alle makelaars moeten toegang hebben tot elkaars woningen. Daarom is het niet nodig om naar alle makelaars kantoren te gaan, het is voldoende om contact met slechts een of twee van hen te hebben. U moet de makelaar informeren als u ook met een andere verhuur makelaar werkt. Op deze manier kunt u voorkomen dat dubbel werk gedaan wordt en meerdere bezichtigingen bij dezelfde woning gebeuren. De meeste makelaarskantoren werken niet in het weekend of ’s avonds, dus een zoektocht naar een woning zal waarschijnlijk worden gepland op weekdagen. We raden u aan meteen bij aankomst te beginnen met uw huizenjacht. De verhuurmakelaars berekenen u commissie, d.m.v. een percentage of een vaste vergoeding gelijk aan één maand huur voor hun diensten.

Vaak zijn de makelaars in staat om vijf tot zeven beschikbare woningen in bepaalde prijsklassen te tonen.

Wonen

in Nederland

Door het tekort aan huurwoningen is de Nederlandse huizenmarkt zeer concurrerend en buitenlandse huurders zijn over het algemeen verbaasd over de hoge huurprijzen van de woningen.
Woning schaarste is er met name in Amsterdam, ’t Gooi en de “Randstad”. In bepaalde prijsklassen zijn er vaak weinig woningen beschikbaar en heeft U niet veel keuze. De gemiddelde huurprijzen in Amsterdam beginnen op ongeveer €1.250, – per maand, afhankelijk van de grootte en de locatie van de accommodatie. Het is echter niet ongebruikelijk dat in sommige gebieden men een bedrag van € 5.000, – per maand moet betalen.

Sociale huur

& Onderhuur

De Nederlandse woningmarkt wordt voor het grootste deel beheerst door “woningbouw verenigingen”, deze hebben vaak de minder dure woningen in beheer. Voor deze woningen zijn er lange wachtlijsten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men zich registreren bij deze verenigingen of bij de gemeente waar u wilt wonen. Om te kunnen huren bij een woningcorporatie moet u voldoen aan bepaalde criteria. De emigrant voldoet niet aan de criteria voor deze “sociale woningbouw” eenheden. Dus laat u niet misleiden dat u gemakkelijk een appartement kunt huren voor een zeer goedkoop bedrag. Vaak moet U dan op een wachtlijst komen voor een aantal jaren of aan bepaalde criteria voldoen, zoals een lager inkomen.

Onderhuur

Onderverhuur is illegaal en aangezien alle woningen worden “ingeschreven” in Nederland, moet u proberen om illegale onderverhuur te vermijden. U zult zich niet kunnen registreren bij de instanties, wat niet alleen gevolgen voor uw verblijfsvergunning heeft, maar ook de toestemming voor het importeren en leveren van uw persoonlijke bezittingen wordt vermoeilijkt. In het algemeen zal de verhuurder geen juridisch contract opstellen en tevens een verzoek tot “contante betalingen”.

Belangrijk: indien u besluit om de huur van een woning met een collega te delen, dient u ervoor te zorgen dat zowel uw naam als de andere namen op het huurcontract staan. Dit is voor uw eigen bescherming: bijvoorbeeld in geval uw “kamergenoot” besluit om te vertrekken of de woning wordt overgedragen, zal u nog steeds het recht hebben om te verblijven in de woning. Om te kunnen registreren in het Stadsregister, moet u aantonen (nl. de originele, ondertekende huurcontract) dat U op dat adres woont.

Het contract

In Nederland is een huurcontract alleen legaal in de Nederlandse taal, dus zorg ervoor dat u altijd een exemplaar in het Nederlands ondertekent en ontvangt. Haagen & Partners controleert de huurovereenkomst voordat u deze ondertekend. Op deze manier voorkomt u dat er onduidelijkheden ontstaan en bent u zeker dat het contract legaal is en dat er bijvoorbeeld een diplomaten clausule (zie hieronder) is opgenomen voor het geval u onverwachts hetzij buiten Nederland of buiten een bepaalde straal in het land moet verhuizen. Tevens kan in de huurovereenkomst prijs, de borg en de commissie, worden gecontroleerd en geverifieerd. Mocht u nog vragen of ongebruikelijke problemen ondervinden tijdens uw zoektocht naar een woning, neem dan contact Haagen & Partners. Wij raden u de “diplomaten clausule” in uw contract op te nemen.

Wat houdt de Diplomaten Clausule precies in?

Zowel verhuurder als huurder hebben het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen door middel van een opzegging:

Indien de werkzaamheden van huurder/ bewoner worden verplaatst naar een locatie die is gelegen verder dan 50 kilometer van het gehuurde en/ of de bewoner ontslagen neemt/ ontslagen wordt. In dat geval zal de opzegging worden gegeven:

Bij een dubbele Diplomaten clausule geldt dat ook indien de werkzaamheden van verhuurder worden verplaatst naar een locatie binnen een straal van 50 kilometer van het gehuurde en/of de verhuurder ontslag neemt/ontslagen wordt.

Opzegging moet per aangetekende brief of exploot vóór de eerste dag van een kalendermaand onderworpen aan een opzegtermijn van ten minste twee kalendermaanden.

Beëindiging van een huurcontract dient te geschieden per aangetekende brief. Haagen & Partners kan u helpen met het opstellen van de officiële aangetekende brief aan de verhuurder.

Inchecken

Aan het begin van de huurperiode zal een inspectierapport opgesteld worden waarin de staat van het pand opgenomen wordt. Indien van toepassing, wordt een inventarislijst opgesteld. Als om welke reden dan ook, een inspectie rapport niet opgesteld is, wordt de verhuurder schriftelijk in kennis gebracht van eventuele bijkomende gebreken die de huurder heeft waargenomen. Binnen drie weken na de incheck dient de huurder eventuele gebreken aan verhuurder te melden. Huurder is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder:

  • het gehuurde in onderhuur geheel of gedeeltelijk te verhuren of het ter beschikking worden gesteld aan derden
  • om het gehuurder te gebruiken voor andere doeleinden dan wonen
  • het installeren van een antenne of satellietschotel voor radio-en televisie-ontvangst op het terrein
  • om huisdieren te houden in het gehuurde
  • in, aan of op het gehuurde veranderingen en/ of toevoegingen aan te brengen
  • de (indien aanwezig) stoffering en meubilering te wijzigen, vervangen en/of buiten het gehuurde te brengen.

Onderhouds-

verplichtingen

Huurder is verplicht voor zijn rekening de kleine herstellingen uit te voeren en dagelijks preventief onderhoud te verrichten.

Tevens is onderhoud van de tuin voor rekening van de huurder.

Als huurder bent u aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van nalatigheid, onjuist gebruik van de faciliteiten door familie of gasten of schade veroorzaakt door huisdieren. Huurder neemt alle nodige maatregelen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, de tuin en de aangrenzende gebouwen. U bent verplicht als huurder om verhuurder te informeren van enige schade, defecten of storingen die optreden of dreigen te ontstaan in of aan het gehuurde.

In geval van een noodsituatie moet huurder onmiddellijk contact opnemen met de beheerder of de verhuurder. Als een gebrek of defect niet naar behoren is gemeld, is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of het verlies en de daaruit voortvloeiende herstelkosten.

Mocht de beheerder/ conciërge of verhuurder niet kan worden bereikt, dient de woning bemiddelaar worden gecontacteerd.

Commissie

Commissie aan de verhuur makelaar wordt beschouwd als betaling voor de diensten van bemiddelaar. Dit is gelijk aan een maand huur exclusief 21% BTW.

Borg

Naast de huur van de eerste maand wordt ook verwacht dat u de waarborgsom (of bankgarantie) voorafgaande aan de incheck betaald. De waarborgsom dient als garantie aan de eigenaar voor kosten vanwege mogelijke schade aan de woning.Nadat de uitcheck plaats heeft gevonden en er geen schade of gebreken zijn, zal de verhuurder uw borg terugbetalen. De verhuurder heeft uiterlijk drie maanden na vertrek de tijd om uw borg terug te betalen. Er wordt geen rente betaald over de borg.

Parkeer-

vergunningen

In de Nederlandse steden als Amsterdam, Haarlem of Utrecht, is een aanvraag voor een parkeervergunning noodzakelijk. Als u ingeschreven staat bij de gemeente kunt u een parkeervergunning aanvragen. Houd er rekening mee dat er vaak een lange wachtlijst is, (vier jaar) met name voor het centrum gebied van de steden.

U kunt ook overwegen om een parkeerplaats in een garage te huren. Er zijn verschillende opties mogelijk zoals het huren per week tot per kwartaal.

Parkeer boetes zijn fors, wees gewaarschuwd.

Overig

Iedere inspanning is geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie correct is. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Geen rechten of plichten kunnen worden afgeleid uit de gepubliceerd geldbedragen. Alle prijzen zijn gegeven ter indicatie en Haagen & Partners kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden betreffende de juistheid van de gegeven informatie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopiëren, microfilm of anderszins zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.